Orginalan naučni rad
UDC: 325.1(497.6 PRNJAVOR)
DOWNLOAD .pdf


Draško Marinković
Prirodno-matematički fakultet, Banjaluka

 

Sažetak: Grad Prnjavor ‒ glavni nodalno-funkcionalni centar opštine Prnjavor se u potpunosti razvio u skladu sa navedenim činjenicama i kao takav se i dalje razvija sa osnovnom funkcijom opštinskog centra. Dinamika razvoja i preobražaja grada dovela je do veoma značajnih promjena socio-ekonomske strukture stanovništva, teritorijalnog širenja grada, urbane i funkcionalne transformacije, kao i jače povezanosti grada sa okolinom. Ovo je između ostalog izazvalo intenziviranje dnevnih migracija ovog prostora. Kroz dnevne migracije kao složeni društveni prostorno-vremenski proces se reflektuju brojna društveno-ekonomska, socijalna, etno-psihološka, kulturno-etnička i politička zbivanja na ovom prostoru.
Ključne riječi: grad Prnjavor, opština Prnjavor, dnevne migracije, funkcije, gravitacioni centar.


CITIRAJTE (Cite this article):
Marinković, D. (2002). Grad Prnjavor ‒ opštinsko središte i najjači gravitacioni centar dnevnih migracija prostora opštine Prnjavor. Herald, 7, 45‒55.