UDC: 911.375
DOWNLOAD .pdf


Dragutin Tošić
Geografski fakultet, Beograd

 

Sažetak: U radu je kroz analizu relevantnih teorijsko-metodoloških postavki izvršena determinacija značaja i uloge grada u regionalnoj integraciji, diferencijaciji i razvojnom usmerenju geografskog prostora.
Ključne reči: grad, urbanizacija, regionalizam, regija, regionalni razvoj, prostorne i funkcionalne veze.


CITIRAJTE (Cite this article):
Tošić, D. (1999). Grad u regiji. Herald, 4, 47‒60.