Originalni naučni rad
UDC: 711.523(497.6 PC)
DOWNLOAD .pdf


Davorin Bajić          
Prirodno-matematički fakultet, Banjaluka

 

Sažetak: U radu su razmatrani gradski centri Republike Srpske i njihov značaj u regionalnoj organizaciji prostora. Primjenom odgovarajuće metodologije, prije svega, kvantitativnih statističkih metoda i modela izvršena je strukturna, funkcionalna i prostorna analiza mreže gradskih centara za period 2001. godine. Osnovna rezultanta rada je regionalna diferencijacija Republike Srpske na prostorno-funkcionalne cjeline.
Ključne riječi: gradski centri, prostorno-funkcionalna diferencijacija, mreža centara, hijerarhija centara.


CITIRAJTE (Cite this article):
Bajić, D. (2002). Gradski centri razvoja i njihov značaj u regionalnoj organizaciji Republike Srpske. Herald, 7, 19‒34.