Оригинални научни рад
UDC: 908:341.485(=163.41)(497.13 Gudovac)“1941”
DOWNLOAD .pdf


Милош Бјеловитић
Професор Природно-математичког факултета у пензији, Бања Лука

 


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Бјеловитић, М. (2008). Гудовац (насеље са првим геноцидом над Србима 1941). Herald, 12, 213‒225.