Originalni naučni rad
UDC: 908:341.485(=163.41)(497.13 Gudovac)“1941”
DOWNLOAD .pdf


Miloš Bjelovitić
Profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u penziji, Banja Luka

 


CITIRAJTE (Cite this article):
Bjelovitić, M. (2008). Gudovac (naselje sa prvim genocidom nad Srbima 1941). Herald, 12, 213‒225.