Оригинални научни рад
UDC: 910.1
DOWNLOAD .pdf


Берислав Благојевић
Студент постдипломских студија ПМФ-а, Одсјек географије, Бања Лука

 

Сажетак: Циљ овог рада je да укаже на комплексност, значај и тенденције проучавања територија и територијалности у савременој географској науци.
Кључне ријечи: територија, територијалност, границе, идентитет, географска наука.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Благојевић, Б. (2007). Истраживање територија и територијалности у савременој географској науци. Herald, 11, 102‒111.