Originalni naučni rad
UDC: 910.1
DOWNLOAD .pdf


Berislav Blagojević
Student postdiplomskih studija PMF-a, Odsjek geografije, Banja Luka

 

Sažetak: Cilj ovog rada je da ukaže na kompleksnost, značaj i tendencije proučavanja teritorija i teritorijalnosti u savremenoj geografskoj nauci.
Ključne riječi: teritorija, teritorijalnost, granice, identitet, geografska nauka.


CITIRAJTE (Cite this article):
Blagojević, B. (2007). Istraživanje teritorija i teritorijalnosti u savremenoj geografskoj nauci. Herald, 11, 102‒111.