Izborna Skuštine Geografskog društva Republike Srpske održana je 13. maja 2023. godine na kojoj je je izvršen izbor novih predstavnika i upravljačkih tijela Geografskog društva zbog isteka mandata prethodnim i pokrenuta je inicijativa za izmjenu Statuta.

Poslije skupštine održan je seminar za nastavnike i profesore geografije. Teme seminara bile su: prof. dr Mlađen Trifunović: Interpretativni elementi nastavnog procesa i primjena konstruktivističke koncepcije učenja u nastavi geografije; prof. dr Tanja Mišlicki Tomić: Pejzaži zavičaja i dr Slobodan Gnjato: Energetski sektor u BiH- uticaj na životnu sredine.

Redovna Skuštini je održana 29. juna 2023. godine na kojoj je usvojen novi Statut. Skupštini je predsjedavalo novo rukovodstvo, predstavljen je plan rada u narednom izbornom periodu, formirani Uređivački savjet, Komisija za naučni rad i Komisija za nastavni rad. Navedena tijela formirana su sa ciljem efikasnijeg ostavarivanja programskih zadataka  Geografskog društva.

Nakon zasjedanja i odluka izborne i redovne Skupštine navedena tijela i izabrani pojedinci nosioci su realizacije plana rada GDRS.

Predsjednik Skupštine GDRS prof. dr Draško Marinković

Zamjenik predsjednika Skupštine GDRS prof. dr Drago Todić

Predsjednik GDRS prof. dr Mira Mandić

Zamjenik predsjednikaGDRS prof. dr Aleksandra Petrašević

Upravni odbor GDRS

 Prof. dr Mira Mandić, predsjednik

Prof. dr Aleksandra Petrašević, zamjenik predsjednika Upravnog odbora

Prof. dr Goran Trbić

Prof. dr Mlađen Trifunović

Prof. dr Tanja Tomić Mišlicki

Jelena Vrhovac, prof.

Biljana Marčić, prof.

Nadzorni odbor                                                                    Sud časti

Prof. dr Dušica Pešević, predsjednik                          Dr Dragan Papić, docent

Prof. dr Vesna Rajčević,                                                     Saša Tepšić, prof.

Miladin Branković, prof.                                                 Vanja Jenjetović, prof.

Uređivački savjet

Prof. dr Mlađen Trifunović, predsjednik

Prof dr Igor Zekanović

Prof. dr Dušica Pešević

Prof dr Aleksandra Petrašević

Prof. dr Radislav Tošić

Glavni i odgovorni urednik naučnog časopisa Herald: Prof. dr Tatjana Popov

 

Glavni i odgovorni urednik naučno-popularnog časopisa Srpske zemlje i svijet:

Draško Perać, prof.

Komisija za nastavni rad                                                 Komisija za naučni rad

Prof. dr Mlađen Trifunović, predsjednik                   Prof. dr Goran Trbić, predsjednik

Slađana Tanasić, prof.                                                     Prof. dr Rajko Gnjato

Jasminka Mrđen,  prof.                                                     Prof.dr Mira Mandić

Svjetlana Marić, prof.                                                     Prof. dr Davorin Bajić

Bilana Marčić, prof.                                                        Prof. dr Neda Živak

Program rada  za naredni period izložila je predsjednica GDRS prof. dr Mira Mandić.

U programu rada  GDRS za naredni period planirane su sljedeće aktivnosti:

Izdavačka djelatnost

Izlazak bar jednog broja naučnog časopisa Herald godišnje (elektronsko i štampano izdanje na srpskom i engleskom jeziku); Izdavanje monografskih i posebnih izdanja; Obnova naučno-popularnog časopisa Srpske zemlje i svijet (dva broja godišnje u elektronskom izdanju): urednik Draško Perać, prof.

Obrazovna, stručna i javna djelatnost

Obilježavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave; Otvorena  javna predavanja; Održavanje seminara za nastavnike i profesore jednom godišnje; Pokretanje geografskih radionica za djecu; Pokretanje takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola iz oblasti geografije; Rad na unapređenju nastavnih planova i programa  u gimnaziji  i srednjim stručnim i tehničkim školama; Obilježavanje prigodnih datuma koji su značajni za geografsku nauku i struku kroz javna predavanja ili oglašavanja u medijima; Učešće u radu različitih stručnih komisija kao i projektnim aktivnostima.

Naučno-istraživački rad

Naučna istraživanja za potrebe društvene prakse – učestvovanje u raznim multidisciplinarnim timovima; Pokretanje inicijativa za proučavanje geografske problematike aktuelne u društvenim i fizičko-geografskim procesima u prostoru Republike Srpske; Saradnja sa drugim geografskim društvima iz regiona (naučni kongresi i konferencije, suorganizacija kongresa geografa iz regiona 2024.), saradnja sa stručnim udruženjima sličnog naučnog i stručnog djelovanja, državnim institucijama i lokalnim zajednicama.

Ostale aktivnosti

– Planira se dalji razvoj saradnje GDRS sa Studijskim programom geografije Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u cilju realizacije  zadataka geografske nauke i njene promocije;

– Predloženo je i planira se da GDRS i dalje razvija saradnju sa Republičkim pedagoškim zavodom Republike Srpske, a savjetnik za geografiju bi po funkciji trebao biti stalni član Komisije za nastavni rad GDRS;

– Predloženo je da se u narednom periodu uradi novi registar članova i elektronska baza sa kontakt podacima i mejl adresama, a u cilju efikasnijeg funkcionisanja i razmjene podataka i informacija među članovima GDRS;

– Predloženo je i usvojeno da se uvede obavezna godišnja članarina za sve članove GDRS u iznosu od 20 KM za zaposlene i po 10 KM za nezaposlene. Članarina bi se uplaćivala do 30. septembra za tekuću godinu lično na stalnoj adresi ili putem uplatnice na žiro račun GDRS.

Izabran počasni član GDRS

Članovi Skupštine su jednoglasno usvojili prijedlog prof. dr Rajka Gnjata da se dr MirkoGrčić,  profesor emeritus Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i član Srpskog geografskog društva izabere za počasnog člana GDRS.  Prof. dr Mirko Grčić aktivno sarađuje sa GDRS od osnivanja dajući veliki doprinos njegovom razvoju.