Hidroelektrana Baihetan snage 16 GW koja se gradi na rijeci Jinsha, pritoci rijeke Jangcekjang na jugozapadu Kine, u provincijama Sečuan i Junan, po završetku biće druga najveća hidroelektrana na svijetu nakon hidroelektrane Tri klisure na rijeci Jangcekjang u kineskoj provinciji Hubej.

Građevinski radovi na projektu započeti su u avgustu 2017. godine, a prva turbinska jedinica postavljena je u januaru 2019. godine. Očekuje se da će hidroelektrana početi da proizvodi električnu energiju do 2021. godine, a puni operativni kapacitet dostići će do 2022. godine. Očekuje se da će hidroelektrana Baihetan proizvoditi 60 milijardi kilovat-sati (KWh) električne energije, pri čemu će istovremeno kompenzovati 52 miliona tona (Mt) emisije CO2 godišnje.

Hidroelektrana će imati dvije podzemne elektrane, po jednu na lijevoj i desnoj strani brane. Svaka elektrana biće opremljena sa osam Francisovih turbina snage 1000 MW. To će biti jedan od prvih projekata koji će koristiti hidro-turbinski generator snage 1000 MW.

Za potrebe hidroelektrane Baihetan biće izgrađena betonska lučna brana dvostruke krivine sa maksimalnom visinom brane od 289 m. Kapacitet rezervoara iznosiće 20.627 milijardi m³. Brana je projektovana na regulatorni kapacitet skladištenja od 10,43 milijarde m³ i kapacitet skladištenja za zaštitu od poplave od 7,5 milijardi cm³. Protok će iznositi 42,346 m³/s.

Baihetan je jedan od četiri kineska hidroenergetska projekta (koji su u funkciji ili su u fazi izgradnje) koji imaju instaliranu snagu veću od 10 GW. Četiri hidroelektrane kada sve budu završene imaće ukupan instalirani kapacitet od približno 46 GW i godišnji kapacitet proizvodnje od 190 teravat-sati (TWh).

Ostala tri mega hidroenergetska projekta, osim Baihetana, su brana Tri klisure snage 22,5 GW (u funkciji) na rijeci Jangcekjang, hidroelektrana Ksiluodu od 13,86 GW (u funkciji) i hidroelektrana Vudongde od 10,2 GW (u izgradnji) na rijeci Jinsha. Projekti Baihetan i Vudongde predviđeni su kineskim programom Go-West, koji za cilj ima prenos električne energije iz zapadne u istočnu Kinu.

Izvor: https://www.nsenergybusiness.com/projects/baihetan-hydropower-project/