UDC: 911. 3:314. 745. 22 (497.15)
DOWNLOAD .pdf


Mилош Бјеловитић
Природно-математички факултет, Бања Лука


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Бјеловитић, M. (1997). Једна од посљедица грађанског paтa на простору бивше СФРЈ 1991‒1995. ‒ Избјегло и расељено становништво на примјеру општине Бања Лука. Herald, 2, 75‒82.