UDC: 911.3(4-924.64)
DOWNLOAD .pdf


Mirko Grčić
Geografski fakultet, Beograd

 

Sažetak: Autor razmatra gnoseološki model klasične antropogeografije kao opštegeografske nauke prema koncepciji Jovana Cvijića, i njegovu naučnu aktuelnost. U Cvijićevom metodološkom i istraživačkom postupku implicitno je sadržan sistemološki princip primenjen na antropogeografsko-etnografski proces (tj. proces geneze, evolucije i transformacije antropogeosistema). Klasična paradigma Cvijićeve antropogeografske škole sasvim je bliska “modernoj” sistemskoj paradigmi koja stavlja akcenat na naučnu sintezu kauzalnih veza etničkog, etnodemografskog, društvenog, kulturnocivilizacijskog i geopolitičkog procesa u njihovom geografskom (prostornom) izrazu i istorijskom kontinuitetu.
Ključne reči: antropogeografija, Jovan Cvijić, metodologija, geosistemi, Balkansko poluostrvo.


CITIRAJTE (Cite this article):
Grčić, M. (2003). Jovan Cvijić i srpska antropogeografska škola. Herald, 8, 5‒25.