Помоћу CO2 калкулатора УНДП-а израчунајте колико CO2 произведете годишње.

https://www.tvojco2.ba/entrance