Originalan naučni rad
UDC: 911.2:551.3 053 (497.15)
DOWNLOAD .pdf


Radenko Lazarević
Institut za šumarstvo i drvnu industriju, Beograd

 

Sažetak: Karta erozije ima višestruki značaj: naučni, stručni i kulturni. Ona je neophodna kod kapitalne izgradnje u nizu privrednih grana. Pri kartiranju poštovani su kriterijumi simultanosti, objektivnosti i grafičke tačnosti. Original karte je izgorio, tako da nije moguće dati stanje erozije u Republici Srpskoj.
Ključne riječi: erozija, karta erozije, koeficijent erozije (Z), glavni faktori erozije, razmjere erozije, produkcija nanosa, transport nanosa.


CITIRAJTE (Cite this article):
Lazarević, R. (1997). Karta erozije bivše CP Bosne i Hercegovine. Herald, 2, 13‒29.