Adresa: Mladena Stojanovića 2
78000 Banja Luka,
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Telefon.: +387/51/319−142
E-mail: info@gdrsbl.org