UDC: 911.2:556(497.15 ГРМЕЧ)
DOWNLOAD .pdf


Раде Давидовић и Љупче Миљковић
Природно-математички факултет, Институт за географију, Нови Сад

 

Сажетак: На Грмечу и његовом подножју заступљен je крашки рељеф. Грмеч окружују крашка поља Петровачко и Лушци поље. Она се налазе у подножју Грмеча. Ha југозападу je Петровачко, а на североистоку, од Грмеча, je Лушци поље. У овим пољима се јављају реке понорнице. Воде ових река се, подземним путем, појављују у виду јаких крашких врела: Црно врело (кањон Унаца), Крушница (Босанска Крупа), Саница (Горња Саница), Дабар и Здена (Сански Мост). Вода на понору je најчешће чиста, али се на свом путу до врела загади. Како? Неадекватно je одржавање понора и коришћење спелеолошких објеката (на релацији понор-врело).
Кључне речи: Грмеч, крашка поља, хидрографске везе, крашке воде.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Давидовић, Р., & Миљковић, Љ. (2001). Крашке воде у подножју Грмеча, потенцијална опасност за загађење вода у неким котлинама. Herald, 6, 101‒105.