UDC: 911.2:556(497.15 GRMEČ)
DOWNLOAD .pdf


Rade Davidović i Ljupče Miljković
Prirodno-matematički fakultet, Institut za geografiju, Novi Sad

 

Sažetak: Na Grmeču i njegovom podnožju zastupljen je kraški reljef. Grmeč okružuju kraška polja Petrovačko i Lušci polje. Ona se nalaze u podnožju Grmeča. Ha jugozapadu je Petrovačko, a na severoistoku, od Grmeča, je Lušci polje. U ovim poljima se javljaju reke ponornice. Vode ovih reka se, podzemnim putem, pojavljuju u vidu jakih kraških vrela: Crno vrelo (kanjon Unaca), Krušnica (Bosanska Krupa), Sanica (Gornja Sanica), Dabar i Zdena (Sanski Most). Voda na ponoru je najčešće čista, ali se na svom putu do vrela zagadi. Kako? Neadekvatno je održavanje ponora i korišćenje speleoloških objekata (na relaciji ponor-vrelo).
Ključne reči: Grmeč, kraška polja, hidrografske veze, kraške vode.


CITIRAJTE (Cite this article):
Davidović, R., & Miljković, LJ. (2001). Kraške vode u podnožju Grmeča, potencijalna opasnost za zagađenje voda u nekim kotlinama. Herald, 6, 101‒105.