UDC: 911.3:314.745 (497.115-861)
DOWNLOAD .pdf


Мира Живковић-Мандић
Основна школа Прилужје, CP Југославија


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Живковић-Мандић, M. (1997). Кретање, размјештај и демографска структура избјеглог становништва на Косову и Метохији. Herald, 2, 93‒99.