UDC: 911.3:314.745 (497.115-861)
DOWNLOAD .pdf


Mira Živković-Mandić
Osnovna škola Prilužje, CP Jugoslavija


CITIRAJTE (Cite this article):
Živković-Mandić, M. (1997). Kretanje, razmještaj i demografska struktura izbjeglog stanovništva na Kosovu i Metohiji. Herald, 2, 93‒99.