Međunarodna naučna konferencija „GEOPOLITIČKI PROCESI U SAVREMENOM EVROAZIJSKOM PROSTORU“ održana je u Banjoj Luci u periodu 31. maj‒04. jun 2017. godine. Organizatori Konferencije bili su Geografsko društvo Republike Srpske, Asocijacija ruskih društvenih geografa i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci.

U radu Konferencije učestvovali su vodeći društveni geografi Rusije, Republike Srpske, Srbije, Poljske, Slovenije, Federacije BiH, Crne Gore, Azerbejdžana, Turske, Bugarske i Makedonije. U fokusu Konferencije bili su geopolitički procesi u trenutno najinteresantnijem prostoru na svijetu, Evroaziji (Krim, Turska, Ukrajina).

Nakon radnog dijela Konferencije za učesnike je organizavana ekskurzija u okviru koje su posjetili Spomen‒područje Donja Gradina i Novi Grad.

Zbornik radova izloženih na Konferenciji možete preuzeti OVDJE.