Novu najvišu meteorološku stanicu na svijetu na 8430 metara postavili su naučnici National Geographic Society i nepalskog Univerziteta u Tribhuvanu. Do sada najviša meteorološka stanica na Mont Everestu bila je na nadmorskoj visini od 8000 metara.

Novi alat za istraživanje vremenskih prilika na velikoj visini izuzetno je važan: samo su Mont Everest i još nekoliko himalajskih planina dovoljno visoki da oprema može da mjeri mlazne vjetrove (engl. Jet Stream), uski pojas snažnih vjetrova koji okružuju planetu u gornjoj troposferi, a utiču na vrijeme na Zemlji formirajući uragane, oblake i druge pojave.

 

Nova meteorološka stanica doprinijeće boljem predviđanju klimatskih promjena i mogućih katastrofa. To je naročito važno jer ovo je jedan od regiona sa najbržim promjenama klime u svijetu, a vrlo je malo saznanja o tome šta se zapravo događa visinama preko 5000 metara, što je posebno zabrinjavajuće s obzirom na to da su ove planine važno izvorište velikih svjetskih rijeka (između 20‒25 % svjetske populacije vodu dobija sa Himalaja).

 

Izvor:

National Geographic ROSSIЯ, National Geographic