UDC: 911:332.1
DOWNLOAD .pdf


Мирко Грчић1 и Ђуро Марић2
1 Географски факултет, Београд
2 Природно-математички факултет, Бања Лука

 

Сажетак: Циљ овога рада je да презентира методолошки модел за анализу ефеката преструктурирања привреде у гранском и територијалном аспекту. У раду je описана “шифт-шер” (shift-share) анализа привреде и дат критички осврт на овај модел.
Кључне ријечи: шифт-шер анализа, економска географија, регионални развој, типологија, регионализација.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Грчић, М., & Марић, Ђ. (1998). Mетодолошки модел за анализу структурних промјена и регионалног paзвoja привреде. Herald, 3, 57‒66.