UDC: 911:332.1
DOWNLOAD .pdf


Mirko Grčić1 i Đuro Marić2
1 Geografski fakultet, Beograd
2 Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka

 

Sažetak: Cilj ovoga rada je da prezentira metodološki model za analizu efekata prestrukturiranja privrede u granskom i teritorijalnom aspektu. U radu je opisana “šift-šer” (shift-share) analiza privrede i dat kritički osvrt na ovaj model.
Ključne riječi: šift-šer analiza, ekonomska geografija, regionalni razvoj, tipologija, regionalizacija.


CITIRAJTE (Cite this article):
Grčić, M., & Marić, Đ. (1998). Metodološki model za analizu strukturnih promjena i regionalnog pazvoja privrede. Herald, 3, 57‒66.