Географско друштво Републике Српске објавило је двије монографије аутора проф. др Игора Зекановића ‒ „Унутрашњи фактори геополитичког положаја Републике Српске“ и „Спољашњи фактори геополитичког положаја Републике Српске“.

И. Зекановић: Унутрашњи фактори геополитичког положаја Републике Српске, Географско друштво Републике Српске, Књига 46, Бања Лука, 2020. (стр. 1‒200).

Aутор настоји да укаже на сложеност и значај геополитичког положаја Републике Српске условљеног унутрашњим факторима. Сем историјско-географске ретроспективе и карактеристичних процеса који су у одређеној форми одржали континуитет до наших дана, аутор анализира и утицај низа фактора на политичку димензију савременог геополитичког положаја Републике Српске, међу којима посебан значај имају: природно-географски, етнокултурни, конфесионални, економски, просторно-функционални.   

И. Зекановић: Спољашњи фактори геополитичког положаја Републике Српске, Географско друштво Републике Српске, Књига 47, Бања Лука, 2020. (стр. 1‒244).

Аутор анализира утицај глобалних и регионалних геополитичких, социоекономских и културолошких процеса на форму и суштину геополитичког положаја Републике Српске. Констатује да је тај положај оптерећен бројним проблемима са рефлексијом на низ унутрашњих развојних социо-економских и демогеографских процеса, те да има кључну улогу у позиционирању Републике Српске у односу на спољне утицаје.