Originalni naučni rad
UDC: 551.43(497.6 Republika Srpska)
DOWNLOAD .pdf


Radislav Tošić
Prirodno-matematički fakultet, Banjaluka

 

Sažetak: U radu je izvršena morfostrukturna analiza sliva rijeke Ukrine, odnosno klasifikacija glavnih tektonskih oblika reljefa ‒ morfostruktura, prema njihovom pravcu pružanja, obliku i relativnoj visini, te istaknute neke morfološke anomalije koje su geomorfološki dokazi pri utvrđivanju i rekonstrukciji geneze i morfološke evolucije sliva rijeke Ukrine. Rezultati morfostrukturne analize dovedeni su u vezu sa intenzitetom mehaničke vodne erozije, s ciljem utvrđivanja zavisnosti karaktera erozionog procesa od morfostrukturne građe sliva.
Ključne riječi: morfostrukture, pozitivne i negativne morfostrukture, dinarski pravac pružanja, morfološke anomalije.


CITIRAJTE (Cite this article):
Tošić, R. (2003). Morfostrukturni reljef sliva Ukrine. Herald, 8, 27‒42.