UDC: 312.2(497.15 P.C.)
DOWNLOAD .pdf


Branislav S. Đurđev1 i Draško Marinković2
1 Prirodno-matematički fakultet, Institut za geografiju, Novi Sad
2 Prirodno-matematički fakultet, Banjaluka

 

Sažetak: Smrtnost stanovništva Republike Srpske u posljednjoj dekadi XX vijeka analizira se na osnovu raspoloživih podataka savremene statističke evidencije: opšte stope mortaliteta, stope smrtnosti odojčadi, očekivanog trajanja života i glavnih uzroka smrtnosti. Za ovu priliku izrađene su skraćene aproksimativne tablice mortaliteta za ukupno, muško i žensko stanovništvo Republike Srpske za 1998. godinu. Ovi pokazatelji zdravstvenog stanja naroda Republike Srpske porede se, katkad je to moguće, sa istim u nekim balkanskim zemljama: Albaniji, Bugarskoj, Grčkoj, Federaciji BiH, BJR Makedoniji, Rumuniji i CP Jugoslaviji. Svi raspoloživi pokazatelji ukazuju na relativo povoljno zdravstveno stanje građana Republike Srpske, tj. pokazuju da Republika Srpska ima mlado, zdravo i dugovečno stanovništvo. Među balkanskim zemljama pokazatelji zdravstvenog stanja naroda bolji su jedino u Grčkoj, a u slovenskom pravoslavnom svijetu Republika Srpska ima najbolje dugoročne demografske potencijale.
Ključne riječi: Republika Srpska, balkanske zemlje, mortalitet, smrtnost odojčadi, očekivano trajanje života, uzroci smrti.


CITIRAJTE (Cite this article):
Đurđev, B. S., & Marinković, D. (2001). Mortalitet Republike Srpske pri kraju XX vijeka. Herald, 6, 81‒89.