UDC: 325.3/.8(=861)
DOWNLOAD .pdf


Mićo Stojanović
Prirodno-matematički fakultet, Banjaluka

 

Sažetak: Svijet je suočen sa jednim davno poznatim fenomenom ‒ stvaranje novog svjetskog poretka. SAD su uspjele da eliminišu rivale u svjetskoj politici. Svojom moći krenule su na stvaranje jednog svijeta bez granica, bez nacija, bez više kulturnih indentiteta u svijetu, a nametanje jedne civilizacije (zapadnog tipa). To bi bila globalna zajednica bez država i društvenih sistema. Međutim, još nema uslova za stvaranje takvog svijeta (jer postoje ogromne razlike među narodima). Stoga se globalizacija provodi nasilno. Srpski narod je već osjetio takvu geopolitiku i geostrateške ambicije ne samo SAD već cijelog Zapada. Odupirući se politici moćnika, čiji je krajnji cilj osvajanje teritorija bogatih sirovinama i jeftinom radnom snagom, Srbi su gurnuti u ratove u cilju stvaranja prostora za prodor na Istok. Na srpskim teritorijama prisutna je nasilna globalizacija koja prijeti da uništi srpski živalj. Opasnost još nije prošla. Svjetski moćnici kalkulišu sa srpskim vođama koji dijele srpski nacionalni korpus, da bi ostvarili svoje imperijalističko-kolonijalne ciljeve.
Ključne riječi: globalizacija, nasilje, kolonijalizam, srpski narod, sloboda, nestajanje.


CITIRAJTE (Cite this article):
Stojanović, M. (2000). Nasilna globalizacija – utopijski san o slobodi i pravdi za srpski narod. Herald, 5, 109‒114.