Prividno međusobno približavanje Jupitera i Saturna će u ponedjeljak, prvi put od 17. vijeka, biti vidljivo sa svih mjesta na Zemlji.

Na nebu 21. decembra 2020. godine, na zimski solsticij, dogodiće se bliski susret planetarnih razmjera koji se nije dogodio od 1623. godine.

Naime, 21. decembra doći će do rijetke vrlo bliske konjunkcije Jupitera i Saturna te će nam se Jupiter i Saturn te večeri na nebu prividno naći gotovo u istoj tački, odvojeni jedan od drugoga svega 0,1°. (Jupiter i Saturn u stvarnosti uopšte neće biti blizu, već milionima kilometara udaljeni jedan od drugoga, ali iz naše perspektive, gledajući sa Zemlje, oni će se poravnati i prividno jako približiti jedan drugome na nebu.)

Jupiter i Saturn prividno se na nebu približavaju gledano sa Zemlje svakih 19,85 godina s obzirom na to da Jupiteru treba 11,86 godina, a Saturnu 29,4 godine da obiđe oko Sunca i tada tu pojavu njihovog bliskog mimoilaženja na nebu nazivamo velikom konjunkcijom.

Konjunkcija u astronomiji predstavlja bliski prividni položaj dva (ili više) nebeska tela na nebu kada se posmatra sa Zemlje (ili nekog drugog mjesta).

Izvor:Guardian