UDC: 911.37(497.15 REPUBLIKA SRPSKA)
DOWNLOAD .pdf


Mira Živković-Mandić
Prirodno-matematički fakultet, Banjaluka

 

Sažetak: U ovom radu data su neka obilježja naselja Republike Srpske, njihove gustine, funkcionalnosti i uloge koju imaju u razvoju pripadajućeg geoprostora. Istovremeno, izvršen je osvrt na njihovo mjesto i značaj u prijeratnoj Bosni i Hercegovini, te se ukazuje na procese daljeg mogućeg razvoja i njihov odnos sa većim centrima u BiH i bližem okruženju.
Ključne riječi: naseobinska mreža, hijerarhija i funkcije naselja, nodus, urbanizacija, deruralizacija.


CITIRAJTE (Cite this article):
Živković-Mandić, M. (2000). Neka obilježja naselja Republike Srpske. Herald, 5, 147‒155.