Оригиналан научни рад
UDC: 911.375.6 (497.15)
DOWNLOAD .pdf


Рајко Гњато
Природно-математички факултет, Бања Лука

 

Сажетак: Овим радом, а на основу стандардних критерија нодално-функционалног принципа географске регионализације, Република Српска je условно диференцирана на четири регије које, услед логичног и законитог дејства фактора међурегионалне интеграције, чине интегралну просторно-функционалну, до одређеног степена суверену државну цјелину.
Кључне ријечи: нодалност, функционалност, Република Српска, интеграција, развој.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Гњато, P. (1997). Нодално-функционална регионализација Републике Српске. Herald, 2, 5‒11.