Originalan naučni rad
UDC: 911.375.6 (497.15)
DOWNLOAD .pdf


Rajko Gnjato
Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka

 

Sažetak: Ovim radom, a na osnovu standardnih kriterija nodalno-funkcionalnog principa geografske regionalizacije, Republika Srpska je uslovno diferencirana na četiri regije koje, usled logičnog i zakonitog dejstva faktora međuregionalne integracije, čine integralnu prostorno-funkcionalnu, do određenog stepena suverenu državnu cjelinu.
Ključne riječi: nodalnost, funkcionalnost, Republika Srpska, integracija, razvoj.


CITIRAJTE (Cite this article):
Gnjato, P. (1997). Nodalno-funkcionalna regionalizacija Republike Srpske. Herald, 2, 5‒11.