Originalni naučni rad
UDC: 551.44(497.6)
DOWNLOAD .pdf


Milovan R. Pecelj1, Slobodan B. Marković2, Mlađen Jovanović2, Jelena Pecelj1
1 Odsjek za geografiju, Filozofski fakultet, Srpsko Sarajevo
2 Centar za kvartarna istraživanja, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad

 

Sažetak: Pećina Orlovača je udaljena 10 km od Pala, odnosno 15 km od Sarajeva. Ulaz u pećinu se nalazi na 948 m nadmorske visine. Istraživanja Pećine su započeta 1975., a sadašnji glavni ulaz je proširen 1984. godine. Trenutno je istraženo oko 2.500 m kanala, tako da Orlovača predstavlja posle pećine Vjetrenice najduži ispitani speleološki objekat u Bosni i Hercegovini. Tokom avgusta i septembra 2002. godine na inicijativu Filozofskog fakulteta realizovan je projekat turističkog uređenja pećine. Uređeno je oko 500 m staza za posetioce u najatraktivnijem delu pećine.

Uporedo sa projektom turističkog uređenja vršena su preliminarna speleološka, biospeleološka, paleontološka i arheološka istraživanja. Brojni i raznovrsni fosilni ostaci pećinskog medveda upućuju na veliki paleontološki značaj ovog lokaliteta. Preliminarni rezultati biospeleoloških istraživanja govore o prisustvu endemične entomofaune. Na padini ispod glavnog pećinskog ulaza i ulaza u Zovaru i Okruglu pećinu nađeni su arheološki artefakti iz kasnog bronzanog doba. Naučni značaj pomenutih otkrića navodi na potrebu osnivanja istraživačko-edukacionog centra, koji bi pored pećine sadržao i etno selo koje treba da se izgradi na obalama Sinjeve.
Ključne reči: biospeleologija, Bosna i Hercegovina, Pećina Orlovača, Republika Srpska, speleologija.


CITIRAJTE (Cite this article):
Pecelj, M. R., Marković, S. B., Jovanović, M., & Pecelj, J. (2002). Novi rezultati istraživanja pećine Orlovača. Herald, 7, 35‒43.