Оригиналан научни рад
UDC: 911.3:32(497.1)”1991/1995
DOWNLOAD .pdf


Милош Бјеловитић
Редовни професор у пензији, Бањалука

 

Сажетак: Српски народ je разарање друге Југославије и грађански рат на простору Хрватске и Босне и Херцеговине 1991‒1995. године платио највећим географским поразом од времена турских освајања. Изгубио je око 21000 km2 свог етничког простора или 45% тог простора изван СР Југославије. Истовремено са тих простора протјерано je преко један милион српског становништва (400 000 из Хрватске и преко 600 000 у Босни и Херцеговини). Потребно je одмах прићи систематском географском и другим истраживањима посљедица тог рата.
Кључне ријечи: рушење СФРЈ, сецесија, грађански рат, геноцид, етничко чишћење, ентитет Република Српска, географске посљедице рата.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Бјеловитић, М. (1999). О потреби изучавања географских посљедица грађанског paтa 1991‒1995. године по српски народ на простору бивше СФРЈ. Herald, 4, 5‒11.