Originalan naučni rad
UDC: 911.3:32(497.1)”1991/1995
DOWNLOAD .pdf


Miloš Bjelovitić
Redovni profesor u penziji, Banjaluka

 

Sažetak: Srpski narod je razaranje druge Jugoslavije i građanski rat na prostoru Hrvatske i Bosne i Hercegovine 1991‒1995. godine platio najvećim geografskim porazom od vremena turskih osvajanja. Izgubio je oko 21000 km2 svog etničkog prostora ili 45% tog prostora izvan SR Jugoslavije. Istovremeno sa tih prostora protjerano je preko jedan milion srpskog stanovništva (400 000 iz Hrvatske i preko 600 000 u Bosni i Hercegovini). Potrebno je odmah prići sistematskom geografskom i drugim istraživanjima posljedica tog rata.
Ključne riječi: rušenje SFRJ, secesija, građanski rat, genocid, etničko čišćenje, entitet Republika Srpska, geografske posljedice rata.


CITIRAJTE (Cite this article):
Bjelovitić, M. (1999). O potrebi izučavanja geografskih posljedica građanskog pata 1991‒1995. godine po srpski narod na prostoru bivše SFRJ. Herald, 4, 5‒11.