UDC: 339.923 :061.1(4)
DOWNLOAD .pdf


Мићо Стојановић и Игор Зекановић
Природно-математички факултет, Бањалука


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Стојановић, М., & Зекановић, И. (2001). Обликовање геополитичке карте Европе. Herald, 6, 143‒149.