DOWNLOAD .pdf


Ђуро Марић:
Стогодишњица рођења академика др Миленка С. Филиповића

Милош Бјеловитић:
Животни пут Миленка С. Филиповић      

Милош Бјеловитић:
Географско дјело Миленка С. Филиповића

Душан Дрљача:
Радови Миленка С. Филиповића о Србима у расејању

Раде Ракита:
Миленко С. Филиповић и његов рад на проучавању материјалне и духовне културе код Срба и одабирању и упућивању младог кадра у научни рад

Миленко С. Филиповић:
Срби у Русији