DOWNLOAD .pdf


Đuro Marić:
Stogodišnjica rođenja akademika dr Milenka S. Filipovića

Miloš Bjelovitić:
Životni put Milenka S. Filipović      

Miloš Bjelovitić:
Geografsko djelo Milenka S. Filipovića

Dušan Drljača:
Radovi Milenka S. Filipovića o Srbima u rasejanju

Rade Rakita:
Milenko S. Filipović i njegov rad na proučavanju materijalne i duhovne kulture kod Srba i odabiranju i upućivanju mladog kadra u naučni rad

Milenko S. Filipović:
Srbi u Rusiji