Генерална скупштина Уједињених нација 25. септембра 2015. године усвојила је Агенду 2030 за одрживи развој, заједно са сетом нових смјелих циљева одрживог развоја (који се називају и Глобалним циљевима – енгл. Sustainable Development Goals).

На Самиту о одрживом развоју државе чланице Уједињених нација усвојиле су Програм одрживог развоја до 2030. године, који садржи 17 Циљева одрживог развоја са циљем искорјењивања сиромаштва, борбе против неравноправности и неправде и рјешавање питања климатских промјена до 2030. године.

17 Циљева одрживог развоја (Глобалних циљева):

Свијет без сиромаштва

Циљ 1. Окончати сиромаштво свуда и у свим облицима

 

Свијет без глади

Циљ 2. Окончати глад, постићи безбједност хране и побољшану исхрану и промовисати одрживу пољопривреду

;

Добро здравље

Циљ 3. Обезбиједити здрав живот и промовисати благостање за све људе свих генерација

;

Квалитетно образовање

Циљ 4. Обезбиједити инклузивно и праведно квалитетно образовање и промовисати могућност цјеложивотног учења за све

;

Родна равноправност

Циљ 5. Постићи родну равноправност и оснаживати све жене и девојчице

;

Чиста вода и санитарни услови

Циљ 6. Обезбиједити доступност и одрживо управљање водом и санитацијама за све

;

Доступна и обновљива енергија

Циљ 7. Осигурати приступ доступној, поузданој, одрживој и модерној енергији за све

 

Достојанствен рад и економски раст

Циљ 8. Промовисати континуиран, инклузиван и одржив економски раст, пуну и продуктивну запосленост и достојанствен рад за све

 

Индустрија, иновације и инфраструктура

Циљ 9. Изградити отпорну инфраструктуру, промовисати инклузивну и одрживу индустријализацију и подстицати иновације

 

Смањење неједнакости

Циљ 10. Смањити неједнакост унутар и између држава

 

Одрживи градови и заједнице

Циљ 11. Учинити градове и људска насеља инклузивним, безбједним, отпорним и одрживим

 

Одговорна потрошња и производња

Циљ 12. Обезбиједити одрживе обрасце потрошње и производње

 

Акција за климу

Циљ 13. Предузети хитну акцију у борби против климатских промјена и њихових посљедица

 

Живот под водом

Циљ 14. Очувати и одрживо користити океане, мора и морске ресурсе за одржив развој

 

Живот на земљи

Циљ 15. Заштитити, обнављати и промовисати одрживо коришћење копнених екосистема, одрживо управљати шумама, борити се против дезертификације, зауставити и преокренути процес деградације земљишта и зауставити губитак биодиверзитета

 

Мир, правда и снажне институције

Циљ 16. Промовисати мирољубива и инклузивна друштва за одрживи развој, обезбиједити приступ правди за све, и изградити дјелотворне, одговорне и инклузивне институције на свим нивоима

 

Партнерством до циљева

Циљ 17. Ојачати средства примјене и ревитализовати глобално партнерство за одрживи развој

 

 

Више детаља о циљевима одрживог развоја може прочитати на страници Уједињених нација https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/