Generalna skupština Ujedinjenih nacija 25. septembra 2015. godine usvojila je Agendu 2030 za održivi razvoj, zajedno sa setom novih smjelih ciljeva održivog razvoja (koji se nazivaju i Globalnim ciljevima – engl. Sustainable Development Goals).

Na Samitu o održivom razvoju države članice Ujedinjenih nacija usvojile su Program održivog razvoja do 2030. godine, koji sadrži 17 Ciljeva održivog razvoja sa ciljem iskorjenjivanja siromaštva, borbe protiv neravnopravnosti i nepravde i rješavanje pitanja klimatskih promjena do 2030. godine.

17 Ciljeva održivog razvoja (Globalnih ciljeva):

Svijet bez siromaštva

Cilj 1. Okončati siromaštvo svuda i u svim oblicima

 

Svijet bez gladi

Cilj 2. Okončati glad, postići bezbjednost hrane i poboljšanu ishranu i promovisati održivu poljoprivredu

;

Dobro zdravlje

Cilj 3. Obezbijediti zdrav život i promovisati blagostanje za sve ljude svih generacija

;

Kvalitetno obrazovanje

Cilj 4. Obezbijediti inkluzivno i pravedno kvalitetno obrazovanje i promovisati mogućnost cjeloživotnog učenja za sve

;

Rodna ravnopravnost

Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnaživati sve žene i devojčice

;

Čista voda i sanitarni uslovi

Cilj 6. Obezbijediti dostupnost i održivo upravljanje vodom i sanitacijama za sve

;

Dostupna i obnovljiva energija

Cilj 7. Osigurati pristup dostupnoj, pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji za sve

 

Dostojanstven rad i ekonomski rast

Cilj 8. Promovisati kontinuiran, inkluzivan i održiv ekonomski rast, punu i produktivnu zaposlenost i dostojanstven rad za sve

 

Industrija, inovacije i infrastruktura

Cilj 9. Izgraditi otpornu infrastrukturu, promovisati inkluzivnu i održivu industrijalizaciju i podsticati inovacije

 

Smanjenje nejednakosti

Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država

 

Održivi gradovi i zajednice

Cilj 11. Učiniti gradove i ljudska naselja inkluzivnim, bezbjednim, otpornim i održivim

 

Odgovorna potrošnja i proizvodnja

Cilj 12. Obezbijediti održive obrasce potrošnje i proizvodnje

 

Akcija za klimu

Cilj 13. Preduzeti hitnu akciju u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica

 

Život pod vodom

Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti okeane, mora i morske resurse za održiv razvoj

 

Život na zemlji

Cilj 15. Zaštititi, obnavljati i promovisati održivo korišćenje kopnenih ekosistema, održivo upravljati šumama, boriti se protiv dezertifikacije, zaustaviti i preokrenuti proces degradacije zemljišta i zaustaviti gubitak biodiverziteta

 

Mir, pravda i snažne institucije

Cilj 16. Promovisati miroljubiva i inkluzivna društva za održivi razvoj, obezbijediti pristup pravdi za sve, i izgraditi djelotvorne, odgovorne i inkluzivne institucije na svim nivoima

 

Partnerstvom do ciljeva

Cilj 17. Ojačati sredstva primjene i revitalizovati globalno partnerstvo za održivi razvoj

 

 

Više detalja o ciljevima održivog razvoja može pročitati na stranici Ujedinjenih nacija https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/