Svečano obilježavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u organizaciji Studijskog programa geografija i Geografskog društva Republike Srpske  održano je 14. septembra u amfiteatru Prirodno-matematičkog fakulteta Univeziteta u Banjoj Luci.

Geografska nauka je dala veliki doprinos  definisanju granica srpskog nacionalnog prostora i odbrani identiteta u teškim periodima istorijsko-geografskog razvoja. U savremenim geopolitičkim odnosima i procesima političke, ekonomske i kulturne globalizacije svijeta geografsko obrazovanje čini osnovu poznavanja nacionalnog geoprostora, njegovog potencijala, očuvanja i promocije kulturnog identiteta kao i određenja mjesta i uloge u savremenom društvu.

Polazeći od zadataka geografske nauke  u nacionalnom obrazovanju i razvoju  profesori  Studijskog programa geografija PMF-a održali su nekoliko predavanja dajući simbolici nacionalnom praznika suštinski značaj kroz navedene geoprostorne činjenice i izazove: (Republika Srpska i multipolarni svijet-geopolitičke perspektive; Srpski nacionalni identitet; Demografski procesi u srpskom etničkom prostoru; Prirodno nasljeđe kao identitetski markeri; Kulturno nasljeđe u funkciji očuvanja identiteta i Planiranje, uređenje i zaštita prostora Republike Srpske).

Navedene teme predstavljaju suštinsko sučeljavanje nauke  i izazova  društvene prakse. Izlaganja su pokrenula konstruktivnu diskusiju i razmjenu mišljenja učesnika u duhu potrebe institucionalnog povezivanja i djelovanja u intersu nacionalnog razvoja.

  Obilježavanju nacionalnog praznika prisustovali su: generalni konzul Republike Srbije u  RS Miloš Vujić i konzul Aleksandar Subotić,  iz Kabineta predsjednika Republike Srske – Ognjen Tadić i Marko Perić, predstavnik ANURS-a akademik Novo Pržulj,  Univerziteta u Banjoj Luci – prof. dr Aleksandar Ostojić prorektor za naučno-istraživački rad i prof. dr Milica Balaban prorektor za međunarodnu saradnju, profesori Uralskog državnog Univerziteta iz Jekaterinburga (Ruska Federacija) Aleksej Klunev i Evgenija Saburova, Ruskog doma u Beogradu  Greorgi Engelhardt, predstavnici Ministarstva prosvjete i kulture, Republičkog pedagoškog zavoda, Zavoda za zaštitu prirodnog i kulturnog nasljeđa, Ombucmana za djecu, Boračke organizacije RS, Republičkog hidrometeorološkog zavoda, profesori i učenici srednjih i osnovnih škola.

Predstavnici Uralskog državnog Univerziteta, Studijskog programa geografija PMF-a i Geografskog društva Republike Srpske dohgovorili su saradnju u oblasti razmjene studenata i publikovanja naučnih radova.đ

  U periodu od 18 – 22. septembra 2023. g. na PMF-u će biti  održano nekoliko edukativnih   radionica za učenike osnovnih škola na temu  „Geografske osnove identiteta Republike Srpske“ kao i druge aktivnosti u cilju upoznavanja i promocije geopotencijala i identiteta Republike Srpske.