Originalni naučni rad
UDC: 551.444(497.6 PC)
DOWNLOAD .pdf


Radislav Tošić i Čedomir Crnogorac
Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka

 

Sažetak: Voda je jedinstvena prirodna materija, jedna od četiri geosfere geografskog omotača, i prirodna materija koja determiniše život i omogućava niz aktivnosti humane populacije. Značenje vode za humanu populaciju oduvijek je imalo veliki značaj, kako u prošlosti ljudske civilizacije, tako i danas. Danas, na početku trećeg milenijuma, kada je humana populacija nadmašila preko 6.5 milijardi stanovnika, a to praktično znači da kvalitetne vode za piće, samo za ljude, treba oko 11 milijardi litara dnevno, i kada smo u fazi naučno-tehničke revolucije koja troši enormne količine vode, značenje vode postaje još veće. Poljoprivreda i industrija su najveći potrošači vode a savremeni čovjek koristi je sve intenzivnije: energetika, navodnjavanje, vodeni saobraćaj, nautički turizam, rekreacija i dr. Globalni problemi obezbjeđenja kvalitetne vode prisutni su i na prostoru Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske. Iz tih razloga istraživanje i otkrivanje novih izvora i zaliha vode i njihovo vrednovanje je jedan od prioriteta ovih geografskih prostora.
Ključne riječi: voda kao resurs, podzemne vode, površinske vode, stone (flaširane) vode.


CITIRAJTE (Cite this article):
Tošić, R., & Crnogorac, Č. (2008). Podzemne i površinske vode Republike Srpske. Herald, 12, 129‒148.