DOWNLOAD .pdf


Rade Rakita:
D. M. Nikić: Glamoč, naselja i stanovništvo. Geografsko društvo BiH, Sarajevo, 1989. Posebna izdanja, knj. VII, Titov Drvar. Str. 1‒330.

Milenko Živković:
Đ. Marić, M. Grčić i R. Gnjato: Geografija za šesti razred osnovne škole.

Rade Rakita:
M. Đerković: Pale i Paljani ‒ Priroda i ljudi.

Dušan Drljača:
M. Bjelovitić: Stare Plavnice, Geografska studija sela pored Belovara. Banja Luka, 1999.

Miloš Bjelovitić:
R. Davidović: Regionalna geografija, Geografske karakteristike Evrope. Novi Sad, 1999.

Anđelija Ivkov:
Z. D. Marijanac: Razvitak Stanovništva Bosne i Hercegovine 1850‒1991. godine. Matica srpska RS, Banja Luka, 2000.

Miloš Bjelovitić:
RADOVI, Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Godina 1, Broj 1, Banja Luka, 1998.

Radislav Tošić:
R. Lazarević: Klizišta.

Milenko Živković:
Gradiški zbornik, Gradiška, 2000.