DOWNLOAD .pdf


Miloš Bjelovitić:
J. Čvoro i R. Golubović: Vanruska Azija, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički Fakultet, Niš, 2000. Str. 387. Tiraž 200 primjeraka.

Zdravko Marijanac:
V. A. Kvartalnov: Turizam, Moskva, 2000. godine, „Finansije i statistika”, 5.000 primjeraka.

Draško Marinković:
B. S. Đurđev: Osnove tehnike u demografiji, Društvo demografa Jugoslavije, Beograd, Zmaj, 2001, Str. 206, Tiraž 500.

Milenko Živković:
Đ. Marić i M. Grčić: Geografija za II razred gimnazije (I izdanje), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Srpsko Sarajevo, 2001. godina, Stranice 250, Ilustracije 24, Tiraž 3000 primjeraka.

Davorin Bajić:
Turizam „Savremene tendencije u turizmu 2001.“, Naučno-stručni časopis iz turizma, Izdavač: Prirodno-matematički fakultet, Institut za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad, 2002. godine, broj 5, str. 119, tiraž 200.

Aleksandra Petrašević:
Savremene tendencije u kartografiji, Izdavač: Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, „Geokarta“ Beograd, 2001. godine, str. 139.

Irena Medar:
Š. Kulišić, P. Ž. Petrović i N. Pantelić, Srpski mitološki rečnik, Drugo dopunjeno izdanje, Etnografski institut SANU, Interprint, Beograd, 1998, str. XX, 484, Tiraž 1500.

Miloš Bjelovitić:
NOVI ČASOPISI; Zbornik za prirodno-matematičke nauke, Banja Luka, 2001. Godina I, Broj 1, Izdavač: Matica Srpska Republike Srpske, Banja Luka 2001. Str. 197; Zbornik društveno-humanističkih nauka, Banja Luka, 2002. Godina I, Broj 1, Izdavač: Matica srpska Republike Srpske, Banja Luka, 2001. Str. 276.

Miloš Bjelovitić:
ŠTAMPA SRBA U HRVATSKOJ: Ljetopis srpskog kulturnog društva „Prosvjeta” Zagreb, 2000. Svezak V, Urednik Čedomir Višnjić. Stranica 1-487; Prosvjeta, mjesečni časopis, Godina 7, juna 2000. Urednik Milorad Novaković, identitet Nezavisne novine Srba u Hrvatskoj, Godina V, juni 2000. Zagreb, Urednik Čedomir Višnjić.

Milenko Živković:
Gradiški zbornik, časopis za društvena pitanja, Izdavač: Srpsko prosvjetno i kulturno društvo “Prosvjeta”, Opštinski odbor Gradiška, Godina III, Broj 3, Gradiška, septembar 2001. Str. 147, Tiraž 400 primjeraka.

Mira Živković-Mandić:
Srpske zemlje i svijet, Naučno-popularni časopis, Geografsko društvo Republike Srpske.