DOWNLOAD .pdf


Јован Б. Петровић:
Милован Р. Пецељ: Херцеговачке Рудине ‒ поља у кршу, Завод за уџбенике и наставна средства Републике Српске, Српско Сарајево, 2001, стр. 1‒290.

Миленко Живковић:
Мирко Грчић и Љиљана Грчић: Мачва, Шабачка Посавина и Поцерина, Географски факултет Универзитета у Београду, Београд 2002. година, стр. 1‒760. Тираж 300 примјерака.

Драгица Р. Гатарић:
Географска енциклопедија насеља Србије, књ. I, II, III и IV, Географски факултет Универзитета у Београду, “Агена” и “Стручна књига”, Београд, 2001/2002.

Миленко Живковић:
Богдан Шмитран: Хроника Поткозарског села Грбавци, Српско просвјетно и културно друштво, “Просвјета”, Градишка 2002. година, стр. 436, Тираж 500 примјерака.