DOWNLOAD .pdf


Jovan B. Petrović:
Milovan R. Pecelj: Hercegovačke Rudine ‒ polja u kršu, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske, Srpsko Sarajevo, 2001, str. 1‒290.

Milenko Živković:
Mirko Grčić i Ljiljana Grčić: Mačva, Šabačka Posavina i Pocerina, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2002. godina, str. 1‒760. Tiraž 300 primjeraka.

Dragica R. Gatarić:
Geografska enciklopedija naselja Srbije, knj. I, II, III i IV, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, “Agena” i “Stručna knjiga”, Beograd, 2001/2002.

Milenko Živković:
Bogdan Šmitran: Hronika Potkozarskog sela Grbavci, Srpsko prosvjetno i kulturno društvo, “Prosvjeta”, Gradiška 2002. godina, str. 436, Tiraž 500 primjeraka.