DOWNLOAD .pdf


Miloš Bjelovitić:
R. Rakita: Janj 1 ‒ geografskoistorijska i antropogeografska studija. Banja Luka 2003. Biblioteka Svjedoci vremena. Izdavač: Javna ustanova Književna zadruga Banja Luka. (Str. 1‒367)

Miloš Bjelovitić:
R. Gnjato i S. Stamenković: Uvod u Geografiju, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2002. (Str. 156.)

Draško Marinković:
Wertheimer-Baletić: Stanovništvo i razvoj, Mate d.o.o., Zagreb, 1999.