Prirodno kretanje stanovništva Evropske unije negativno je od 2012. godine.

U 2019. godini u EU zabilježeno je više smrtnih slučajeva (4,7 miliona umrlih) nego rođenih (4,2 miliona rođenih).

U EU je u 2019. godini rođeno 4,2 miliona beba, što je 2,2 % manje nego prethodne godine. Najveća stopa nataliteta u 2019. godini zabilježena je u Irskoj (12,1 ‰), Francuskoj (11,2 ‰), Švedskoj (11,1 ‰), Kipru (10,9 ‰) i Grčkoj (10,6 ‰).

S druge strane, najmanja stopa nataliteta u 2019. godini zabilježena je u Italiji (7,0 ‰), Španiji (7,6 ‰), Grčkoj (7,8 ‰), Finskoj (8,3 ‰) i Portugaliji (8,4 ‰).

Na nivou EU prosječna stopa nataliteta iznosila je 9,3 ‰.

 

 

U EU je u 2019. godini zabilježeno 4,7 miliona smrtnih slučajeva, 0,9 % manje nego prethodne godine.

Najniža stopa smrtnosti zabilježena je u Irskoj (6,3 ‰). Niske stope su takođe zabilježene na Kipru (6,8 ‰), Luksemburgu (6,9 ‰), Malti (7,3 ‰) i Švedskoj (8,6 ‰).

Nasuprot tome, najveća stopa smrtnosti zabilježena je u Bugarskoj (15,5 ‰), Letoniji (14,5 ‰), Litvaniji (13,7 ‰), Rumuniji (13,4 ‰) i Mađarskoj (13,3 ‰).

Na nivou EU prosječna stopa mortaliteta iznosila je 10.4 ‰.

Jedanaest država članica EU registrovalo je pozitivnu stopu prirodnog priraštaja, a šesnaest država negativnu stopu prirodnog priraštaja u 2019. godini.

Najviši prirodni priraštaj u 2019. godini zabilježen je u Irskoj (5,8 ‰), a zatim na Kipru (4,1 ‰), Luksemburgu (3,1 ‰), Švedskoj (2,5 ‰) i Francuskoj (2,1 ‰). Među državama članicama EU koje su registrovale negativne stope prirodnog priraštaja u 2019. godini, najniži prirodni priraštaj u 2019. godini zabilježen je u u Bugarskoj (-6,7 ‰), Letoniji (-4,7 ‰), Litvaniji, Grčkoj i Hrvatskoj (u svakoj -3,9 ‰), Mađarskoj i Rumuniji (u svakoj -3,8 ‰) i Italiji (-3,6 ‰).

Podatke o prirodnom kretanju stanovništva Evropske unije u 2019. godini objavio je EUROSTAT uoči Svjetskog dana stanovništva, 11. jula.

Izvor: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11081093/3-10072020-AP-EN.pdf/d2f799bf-4412-05cc-a357-7b49b93615f1