Originalni naučni rad
UDC: 631.1(497.6 NOVI GRAD)
DOWNLOAD .pdf


Drago Todić
Prirodno-matematički fakultet, Banjaluka

 

Sažetak: Značajne su godišnje, posebno dugogodišnje promjene ukupne poljoprivredne i ratarske proizvodnje u novogradskoj opštini. Iako su cve veće potrebe u hrani i sirovinama poljoprivrednog porijekla, cve se više napušta poljoprivredno zemljište, koje je relativno ograničen privredni resurs i dobro od opšteg društvenog interesa. Na drugoj strani, jedan dio tog zemljišta koristi se u drugačije svrhe iako se u katastru vodi kao poljoprivredno. To je kvazi-poljoprivredno korištenje zemljišta kao rezultat procesa urbanizacije ruralnih područja, a koristi se za izgradnju porodičnih kuća-okućnica, poslovanje, za saobraćajnice, smetlišta (divlje deponije), vikend-izgradnju i sl.
Problem se dalje usložnjava ako se u statistici i dalje vodi kao poljoprivredno zemljište, posebno oranice, a ono je već godinama pašnjak, šikara ili erozijom upropašteno.
Ključne riječi: korištenje zemljišta, poljoprivreda, kvazi-poljoprivredno zemljište.


CITIRAJTE (Cite this article):
Todić, D. (2007). Problemi neobrađenog i kvazi-poljoprivredno korištenje zemljišta na primjeru opštine Novi Grad. Herald, 11, 147‒156.