Stručni rad
UDC: 330.342(497.6 REPUBLIKA SRPSKA)
DOWNLOAD .pdf


Đuro Marić
Prirodno-matematički fakultet, Banjaluka

 

Sažetak: U radu je dat pregled osnovnih problema koji prate prostorni razvoj Republike Srpske. U geografskom smislu istaknuti su geopolitički, demogeografski i ekonomskogeografski problemi, među kojima su najizrazitiji: loša biološka struktura stanovništva, migracioni problemi, stalno smanjenje stope zaposlenosti, gašenje seoskih naselja i svojevrsna “ruralizacija” gradova, ekonomsko zaostanje za razvijenim zemljama, problemi privatizacije, prestrukturiranje privrede i drugi.
Ključne riječi: Republika Srpska, tranzicija, problemi razvoja: geopolitički, demogeografski, ekonomskogeografski.


CITIRAJTE (Cite this article):
Marić, Đ. (2005). Problemi prostornog razvoja Republike Srpske u postdejtonskom periodu. Herald, 10, 77‒89.