Originalni naučni rad/Original scientific paper
UDC Z14.117-057.874(497.6 PC)”1996/2013”
DOI 10.7251/HER1814071M
DOWNLOAD .pdf


Draško Marinković i Aleksandar Majić
Priroddo-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska

 

Sažetak: U radu se analiziraju prostorne promjene broja upisanih učenika u osnovnim školama u Republici Srpskoj u periodu 1996-2013. godine. Pored upisanog broja učenika, u analizu su uzeti i broj škola i odjeljenja na osnovu čega je analizirana prostorna distribucija po opštinama. Statistički skoro svaka opština u Republici Srpskoj zatvorila bar po jednu školu, pa je u periodu od školske 2005/06. do 2013/14. godine u Republici Srpskoj ukupno zatvoreno 57 škola. Smanjenje broja učenika prati i konstantno smanjenje broj odjeljenja, pa je u periodu školske 2003/04-2013/14. godine na istom prostoru 782 odjeljenja manje. U skladu sa ukupnim smanjenjem broja odjeljenja povećava se i broj kombinovanih odjeljenja, uglavnom u ruralnim sredinama, kojih je školske 1996/97. godine bilo 712, a školske 2013/14. godine 812.
Ključne riječi: Učenici, osnovne škole, odjeljenja, prostorna distribucija, Republika Srpska.


 

SPATIAL DISTRIBUTION OF RIMARY SCHOOL PUPILS IN THE REPUBLIC OF SRPSKA FROM 1996 TO 2013

 

Draško Marinković and Aleksandar Majić
Faculty of Sciences, University of Banja Luka, Republika Srpska

 

Abstract: The paper addresses the spatial movements of the number of enrolled primary school pupils in the Republic of Srpska from 1996 to 2013. Apart from the number of enrolled pupils, the analysis covered the number of schools and classes, which was further used for the spatial distribution analysis per municipalities. Statistically, almost each municipality in the Republic of Srpska closed minimum one school. Therefore, the total number of schools closed from 2005/06 school year to 2013/14 school year reached 57. The decrease in number of pupils was constantly accompanied by the decrease in number of classes so during 2003/04—2013/14 school year period there were 782 fewer classes within the same territory. As the total number of rural area classes was reduced, the number of combined classes increased. There were 712 classes in 1996/97 school year, and the number was 812 in 2013/14.
Key words: pupils, primary schools, classes, spatial distribution, the Republic of Srpska.


CITIRAJTE (Cite this article):
Marinković, D., & Majić, A. (2014). Prostorna distribucija učenika osnovnih škola u Republici Srpskoj u periodu 1996‒2013. godine. Herald, 18, 71−85. doi:10.7251/HER1814071M
Marinković, D., & Majić, A. (2014). Spatial Distribution of Primary School Pupils in the Republic of Srpska from 1996 to 2013. Herald, 18, 71−85. doi:10.7251/HER1814071M


Autor za korespondenciju: Draško Marinković, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina; E-mail: drasko.marinkovic@pmf.unibl.org
Corresponding author: Draško Marinković, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: drasko.marinkovic@pmf.unibl.org