Originalni naučni rad
UDC: 338.48:633.88(497.6 Banja Vrućica)
DOWNLOAD .pdf


Tešo Ristić
Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka

 

Sažetak: U ovom radu izvršena su istraživanja prisutnosti ljekovitog drveća na prostoru naseljenog mjesta Banja Vrućica, ekološki uslovi i ljekovita svojstva. Posebna pažnja je poklonjena ljekovitim svojstvima pojedinih vrsta šumskog drveća. Analizirano je devet najzastupljenijih rodova ljekovitog drveća na prostoru Banje Vrućice: bijela vrba (Salix alba), breza (Betula pendula), brekinja (Sorbus tominalis), divlja jabuka (Malus silvestris), divlja kruška (Pyrus communis), divlja trešnja (Cerasus avium), jarebika (Sorbus aucuparia), lipa (Tilia species diversa) i orah (Juglans regia L.). Takođe je izvršena inventarizacija pojedinih rodova ljekovitog drveća, preporučeni načini korišćenja ljekovitog drveća kod liječenja različitih bolesti.
Ključne riječi: ljekovito drvo, zastupljenost, ekologija, plod, list.


CITIRAJTE (Cite this article):
Ristić, T. (2008). Rasprostranjenost važnijih vrsta ljekovitog drveća kao sastavnog dijela turističke ponude Banje Vrućice. Herald, 12, 203‒211.